Wat kost een bivak?

De bivakprijs

Hoewel onze keukenploeg haar uiterste best doet om de goedkoopste slager uit de wijde omgeving te vinden, brengt tien dagen op kamp gaan ook een hele boel kosten met zich mee, zoals de huur van het terrein, de bus, materiaal, verzekeringen, eten water, gas, elektriciteit,…
Leden: Een volledig kamp kost € 160 per kind.

Niet leden: Wij geven ook aan kinderen die nog niet in de chiro zitten de kans om mee te gaan op kamp. Voor hen bedraagt het kampgeld echter € 175 omdat we voor hen een bijkomende verzekering dienen af te sluiten.

Wij vragen u het kampgeld ten laatste op 15 dagen voor het kamp te betalen op onderstaand rekeningnummer:

  • IBAN: BE20 0682 1643 9056
  • BIC: GKCC BE BB

Korting

Voor het 1ste kind wordt een bedrag van 160,00 euro gevraagd, voor het 2de kind 135,00 euro en voor het 3de kind 110,00 euro.

Tussenkomst van de mutualiteiten

Verscheidene ziekenfondsen geven korting op kampen of betalen ze zelfs volledig terug. De informatie hierover kan u  bevragen bij uw ziekenfonds.

Fiscale aftrekbaarheid

Het kamp is ook fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Vanaf het volgende kalenderjaar kan u hier een attest voor krijgen. Hoe u dit krijgt word tijdig via mail gecommuniceerd.