Wat kost een bivak?

De bivakprijs

Hoewel onze keukenploeg haar uiterste best doet om de goedkoopste slager uit de wijde omgeving te vinden, brengt tien dagen op kamp gaan ook een hele boel kosten met zich mee, zoals de huur van het terrein, de bus, materiaal, verzekeringen, eten water, gas, elektriciteit,…

Leden
Een volledig kamp kost € 140 per kind.
Niet leden
Wij geven ook aan kinderen die nog niet in de chiro zitten de kans om mee te gaan op kamp. Voor hen bedraagt het kampgeld echter € 155 omdat we voor hen een bijkomende verzekering dienen af te sluiten.

Wij vragen u het kampgeld ten laatste op 20 juli 2016 te betalen op onderstaand rekeningnummer:

  • IBAN: BE20 0682 1643 9056
  • BIC: GKCC BE BB

Korting

Hebt u meerdere kinderen die meegaan op kamp dan krijgt u voor het tweede kind een korting van € 15. Voor het derde kind dat meegaat is de korting € 40.

Tussenkomst van de mutualiteiten

Verscheidene ziekenfondsen geven korting op kampen of betalen ze zelfs volledig terug. De informatie hierover kan u hier vinden of bevragen bij uw ziekenfonds.

Fiscale aftrekbaarheid

Het kamp is ook fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Vanaf het volgende jaar kan u daarvoor de papieren verkrijgen bij de leiding. Gelieve ons hier ook tijdig aan te herinneren.