Wat gebeurt er na een ongeval

Ongevalsverklaring

Voor naar de dokter of het ziekenhuis te gaan, moet je zorgen dat je een geneeskundig getuigschrift meeneemt. Deze zitten (indien niet net op) in de EHBO-koffer van de chiro, of kan je afdrukken via de site van chiro nationaal. De grote ziekenhuizen in (de buurt van) Wilrijk drukken zelf een getuigschrift af, dan is het niet nodig eentje mee te nemen. Vraag er wel naar!

Naar de dokter

Wanneer er een ongeval gebeurt zal de leiding meestal het zekere voor het onzekere nemen en zelf dadelijk met het kind naar de dokter gaan. Wanneer dit niet gebeurd is en u wenst als ouder zelf 's avonds nog naar de dokter te gaan blijft de procedure dezelfde. Deze vult het medisch getuigeschrift in.

Doorgeven van gegevens aan de leiding

Een scan van het medische getuigschrift moet aan de leiding bezorgd worden. Indien het slachtoffer (nog) geen lid is, ook naam, geboortedatum, e-mail, adres en telnr. Voor de uitbetaling vlotter te laten verlopen, geef je ook het rekeningnr waarop uitbetaling moet gebeuren (dus van de ouders) door.

Online aangifte

Via het administratieporgramma van de chiro (gap.chiro.be) kunnen ongevallen aangegeven worden, binnen de 8 dagen, anders wordt de procedure moeilijker. De leiding met een login kan dit doen, en vult de nodige velden in, zoals beschrijving van het ongeval. Na invullen krijgt het slachtoffer meteen alle nodige documenten in zijn/haar mailbox.

Opvolging

Met het dossiernr gekregen in de mail, kan het volledige dossier opgevolgd worden. Vanaf nu doet (de ouders van) het slachtoffer de opvolgong.

Kosten

Je betaalt altijd zelf eerst de kosten die je maakt bij de dokter, het ziekenhuis, de apotheker (bij de apotheker vraag je hiervoor een formulier voor de verzekering), de kinesist, bandagist,...
Als je aangesloten bent bij een mutualiteit, laat je je eerst door hen terugbetalen. Vervolgens stuur je het borderel van de mutualiteit (een formulier waarop aangegeven staat hoeveel de mutualiteit terugbetaald heeft) en de kostennota’s naar de verzekeringsmaatschappij.
Als je niet aangesloten bent bij een mutualiteit, stuur je gewoon de kostennota’s naar de verzekeringsmaatschappij.

Uitbetaling

Tot slot zal de verzekeringsmaatschappij dan de vergoedingen rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetalen. Daarom is het ook belangrijk dat je het rekeningnummer vermeldt in de aangifte. Raadzaam is een overzicht bij te houden van gemaakte en ingediende kosten.