Ongevallen (verzekering)

De Chiroverzekering verzekert ongevallen. Dat wil zeggen dat de medische kosten ten gevolge van een ongeval in de Chiro - behalve natuurlijk het gedeelte dat reeds door het ziekenfonds terugbetaald werd - door de Chiroverzekering betaald worden.

Wat is een ongeval?

De definitie van een ongeval bevat twee elementen.
Ten eerste moet er sprake zijn van een 'plotse gebeurtenis'. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een lang aanslepende ziekte, die op bivak naar boven komt, is dat niet.
Ten tweede moet die plotse gebeurtenis leiden tot een 'aantasting van de lichamelijke gaafheid': een gebroken been, een snijwonde,...
Soms is het moeilijk uit te maken of iets een plotse gebeurtenis is of niet.

Volgende situaties zijn in ieder geval wel een plotse gebeurtenis:

  • insectenbeten;
  • voedselvergiftiging op bivak;
  • als je bevangen wordt door giftige gassen;
  • als je verdrinkt;
  • als je iemand die een ongeval heeft, wil redden

Toch enkele uitzonderingen

In een paar gevallen vermeldt de verzekeringspolis zeer duidelijk dat de kosten niet terugbetaald worden:

  • bij ziekten (die geen gevolg zijn van een ongeval);
  • als je springstof gebruikt;
  • bij zelfdoding;
  • je een ongeval krijgt, maar onder invloed van drugs bent (waaronder ook alcohol!);
  • als je je lenzen verliest;

Wanneer ben je verzekerd?

De verzekering geldt tijdens elke activiteit die door de Chiro georganiseerd wordt: de zondagmiddag, de filmavond, het bivak, de leidingskring, een knutseldag ter voorbereiding van het bivak, de ledenwervingsactie,...

De verzekering geldt ook voor mensen die op weg zijn naar de activiteit of terug naar huis gaan. Wie eerst nog het café binnenspringt en pas daarna naar huis gaat, is niet meer verzekerd: je bent dan niet meer op weg van de chiro-activiteit naar huis, maar op weg van het café naar huis. Ook kandidaat-leden zijn verzekerd. Dat principe werd al op de overzichtspagina uitgelegd.

Een ongeval in het buitenland

Hoewel wij in onze chirogroep de laatste jaren geen traditie van buitenlandse kampen hebben, geldt onze verzekering ook in het buitenland. Hievoor bestaan speciale (meertalige) formulieren.

De juiste medicamenten en behandelingen

Er bestaat een instelling in Belgiƫ die het RIZIV heet: dat staat voor Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. Dat RIZIV heeft een lijst samengesteld van medicamenten en behandelingen waarvoor de mutualiteiten terugbetalen. Als je een behandeling krijgt die niet op die lijst voorkomt, betaalt ook de verzekering niet terug. Dat zijn eerder uitzonderingssituaties, maar toch. Vooral sterk evoluerende behandelingen (zeer nieuwe dingen dus) staan nog niet altijd op de lijst. Ben je in het ziekenhuis, zeg er dan voor alle zekerheid bij dat de dokter de lijst van het RIZIV moet respecteren, aangezien de verzekeringen anders niet terugbetalen.

Ook belangrijk om te weten is dat alleen de eerste verplaatsing met de ziekenwagen wordt terugbetaald. Die verplaatsing moet ook gebeuren op de dag van het ongeluk. Als je bijvoorbeeld op bivak bent in Eupen en ze brengen je daar naar het ziekenhuis, wordt die verplaatsing terugbetaald. Als je later per ziekenwagen verhuisd wordt naar een ziekenhuis dichter bij huis, wordt dat niet meer terugbetaald, tenzij de dokter natuurlijk om medische redenen beslist om je in een ander ziekenhuis te laten opnemen. Het kan namelijk gebeuren dat een bepaalde behandeling maar in één ziekenhuis mogelijk is.

Het doktershonorarium

Als je naar het ziekenhuis moet en je vraagt zelf om in een éénpersoonskamer te liggen, worden de erelonen van de artsen vrijgelaten en kan de prijs per ligdag ook verhogen. Dokters durven gemakkelijk twee tot drie keer hun normale honorarium vragen. De verzekering betaalt dat niet terug! Als de dokter zelf beslist om je (gezien de ernst van de situatie) op een afzonderlijke kamer te leggen, moeten het ziekenhuis en de arts zich aan de normale tarieven houden. Hou dan ook in het oog dat dit gebeurt.