Burgerlijke Aansprakelijkheid (ba)

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid (BA)?

Als je per ongeluk schade berokkent aan anderen of aan hun bezit, dan ben je hiervoor burgerlijk aansprakelijk. Als bijvoorbeeld chiroleden een spiegel van een auto aflopen of per ongeluk een bal door een ruit trappen, zijn zij daarvoor burgerlijk aansprakelijk. Hetzelfde geldt als ze door een onopzettelijke duw iemand ten val brengen en die breekt een been. Met opzet een autospiegel beschadigen valt niet meer onder de burgerlijke aansprakelijkheid.

Hoe wordt burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd?

De chiroverzekering geldt ten volle voor organisatie en toezichtsfouten van leidingsmensen. De kosten die zo'n fout meebrengt, worden dus terugbetaald.

In alle andere gevallen wordt de burgerlijke aansprakelijkheid in de eerste plaats verzekerd door de familiale verzekering. Met andere woorden: als een chirolid onbedoeld schade toebrengt en via de familiale polis verzekerd is, zal het dus die laatste zijn die de kosten terugbetaalt. Als er geen familiale verzekering is, dan springt de Chiroverzekering bij, volgens dezelfde voorwaarden als die familiale verzekering: d.w.z. met een franchise (een bedrag dat sowieso door de verzekerde betaald moet worden) van ± € 200,-.

Wanneer geldt de chiroverzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

Tijdens alle activiteiten die georganiseerd worden door Chiro. Er is één verschil met de ongevallen-verzekering: de verzekering B.A. geldt niet op weg naar en van de chiro-activiteit.