Andere aandachtspunten (verzekering)

Brillen

Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel.

Persoonlijke bezittingen

Persoonlijke bezittingen zoals kledij, rugzak en bijbehoren, fiets, enzovoort, zijn niet verzekerd door de Chiro. Wij vragen dan ook expliciet om géén waardevolle voorwerpen zoals GSM's, MP3-spelers, etc mee te brengen naar de chiro! Indien dit nodig is zal de leiding u zo snel mogelijk zelf contacteren of kan u uw kind via hen contacteren.

Auto

Het gebruik van een auto in chiro-verband valt net als in 'de normale wereld' onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of bestuurder en diens verplichte verzekering.

Voor meer informatie raadpleegt u best uw eigen makelaar en hoofdstuk 7 [alles over auto’s] in de uitgave VAST en VerZEKERing' van Chirojeugd Vlaanderen.