Mutualiteiten

Uw Ziekenfonds steunt! Vele mutualiteiten sponsoren het lidgeld of kampgeld van uw zoon/dochter. Hiervoor vraagt u het best aan uw ziekenfonds een formulier, waarop meestal uw gegevens al ingevuld zijn (dit kan soms ook via een “online loket”. Dit formulier laat u invullen door de leiding en bezorgt u terug aan uw ziekenfonds. Kort samengevat zijn de voorwaarden de volgende (al heeft uw ziekenfonds de meest recente info):

Christelijke Mutualiteit

Per persoon tot 50 jaar kan er 20 euro per jaar getrokken worden voor hetzij het lidmaatschap bij de Chiro, hetzij deelname aan het bivak.

Onafhankelijke Ziekenfonds

Per kind tot 21 jaar kan er 5 euro per overnachting van een kamp en een weekend gesponsord worden. Dit tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar. Deze dagen mogen gespreid worden over het jaar. Deze tegemoetkoming is combineerbaar met andere, zoals sportclubs, speelpleinen, schoolreizen.

Socialistische Mutualiteit

Jongeren tot 30 jaar kunnen 20 euro op het lidgeld terugkrijgen. U kan voor andere “vrijetijdsbestedingen” ook tegemoetkomingen krijgen, tot maximaal € 30 in het totaal.

Liberale Mutualiteit

Er wordt een tussenkomst verleend van 2 euro per overnachting gedurende max. 10 dagen per kalenderjaar voor kinderen van 5de tot 19de verjaardag.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Jongeren tot en met 18 jaar kunnen voor het kamp of het lidgeld een vergoeding tot 30 euro per jaar bekomen.

Partena Onafhankelijke Ziekenfonds

Elk kind tot en met 18 jaar dat aangesloten is, kan 40 euro terugkrijgen voor deelname aan het kamp met de Chiro.