Mutualiteiten

Uw Ziekenfonds steunt! Vele mutualiteiten sponsoren het lidgeld of kampgeld van uw zoon/dochter. Hiervoor vraagt u het best aan uw ziekenfonds een formulier, waarop meestal uw gegevens al ingevuld zijn (dit kan soms ook via een “online loket”. Dit formulier laat u invullen door de afdelingsleiding en bezorgt u terug aan uw ziekenfonds. Kort samengevat zijn de voorwaarden de volgende (al heeft uw ziekenfonds de meest recente info check dus zeker de site van uw ziekenfonds voor de meest up to date info):

Christelijke Mutualiteit

Per persoon kan er 100  euro per jaar getrokken worden voor het lidmaatschap bij de Chiro, Voor bivak is dit 5 euro per dag.

Helan

Per persoon kan er tot 25 euro per jaar getrokken worden voor het lidmaatschap bij de Chiro.

Voor bivak kan er maximaal 190 euro worden terug getrokken na een franchise van  10 euro.

Solidaris

Jongeren tot 30 jaar kunnen 20 euro op het lidgeld terugkrijgen. U kan voor andere “vrijetijdsbestedingen” ook tegemoetkomingen krijgen, tot maximaal € 30 in het totaal.

Voor bivak kan er 25% van de prijs worden terug getrokken met een maximum van  100 euro.

Liberale Mutualiteit

Per persoon kan er tot 15 euro  van het lidgeld terug getrokken worden. Voor jongeren tussen de 2 en 18 jaar kan er voor bivak 5 euro  per nacht worden terug getrokken, dit met een maximum van  50 euro.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Jongeren tot en met 18 jaar kan voor het lidgeld een vergoeding tot 30 euro per jaar bekomen worden.

Voor bivak is dit 5 euro per dag met een maximum van 120 euro.