VZW

Dat een bouwproject van deze omvang niet zo maar "tussen de soep en de patatten" kan uitgevoerd worden, is duidelijk. Daarom werd de VZW Steuncomité Chiro Jowen (statuten) opgericht, deze VZW is opgericht als aparte vereniging ter ondersteuning van Chiro Jowen zodat de dagelijkse werking steeds in handen blijft van de leiding, wat net de eigenheid van een jeugdbeweging is.

De vzw bestaat uit oud-leiding, leiding en ouders, en heeft de intentie om ook in de toekomst de verantwoordelijkheid over het gebruik van het lokaal voor zijn rekening te nemen.

Het bestuur (kerngroep) coördineert het ganse project en staat open voor iedereen die geïnteresseerd en gemotiveerd is. Op dit moment bestaat het uit 8 personen, die zich vrijwillig engageren en zullen inzetten om het bouwproject succesvol te voltooien. Geregeld is er een vergadering voorzien waar de mensen van de vzw overleggen, coördineren en beslissen wat er gaat gebeuren.

Indien u lid wenst te worden, kan u zich wenden tot de voorzitter.