Nieuwsbrief lokalen chiro Jowen - november 2010

Inrichting van het terrein

Vorige week hebben we het goede nieuws vernomen dat het chiroterrein binnen het BPA Neerland valt en samen met de ruimte in de omgeving van de "asseweg" mogelijk ook in aanmerking komt voor een volledige herinrichting.

Er liggen al verschillende ideeën op tafel voor het invullen van de openbare groene zone in het BPA (heuvels met spelaanleidingen, zones om kampen te maken,...), maar voor het invullen van het chiroterrein wordt voornamelijk beroep gedaan op onze ideeën. Dit biedt de interessante mogelijkheid dat het terrein spelvriendelijker zou kunnen worden en bijvoorbeeld meer spelaanleidingen zou kunnen creëren (een spel als verstoppertje is vandaag bijvoorbeeld niet voor de hand liggend).

De ontwerpers van BPA Neerland hebben gevraagd dat we tegen het eind van november zouden doorgeven welke inrichting wij graag willen: ideeën enerzijds en een concrete inrichting anderzijds. Zowel de leiding als de werkgroepen lokalen zullen hierover brainstormen, maar we willen ook graag een beroep doen op u: wat had u graag op het chiroterrein zien verschijnen? Hoe zou het ideale chiroterrein er volgens u uitzien? Alle ideeën zijn welkom, op lokalen [apestaart] jowen [dot] be!

Mogelijke ingrepen op het chiroterrein zouden zijn:

  • de huidige verharding voor de lokalen (dolomiet) te verwijderen en te vervangen door een kleinere verharding
  • het voetbalterrein behouden (en indien op dezelfde plaats ondergrond egaliseren)
  • een kampvuurzone voorzien
  • ...

Om meer inspiratie op te doen over het inrichten van chiroterreinen verwijzen wij naar de site van speelgroen.

Spaanse Avond - 26 maart 2011

De concrete praktische informatie volgt in de komende maanden, maar u kan alvast 26 maart 2011 noteren in uw agenda voor de volgende editie van onze traditionele Spaanse Avond, met overheerlijke paella.

Plannen van de bouw

Ook de plannen van de bouw zelf zijn wat verder gevorderd. De meest recente versie van het gebouw dat we willen zetten is te vinden onder deze link. Voor meer informatie (alsook m.b.t. het concrete lastenboek kan u terecht bij Joni Staljanssens).

Giften

Nog steeds is het mogelijk om financieel aftrekbare giften te doen, waarvoor de info te vinden is op op de website van chiro Jowen.


Wij danken u alvast voor alle steun, op welke manier dan ook, en horen het graag indien u vragen/opmerkingen/suggesties/... heeft!

Op www.jowen.be/lokalen proberen we ook alle info over de lokalen te plaatsen. U kan er ook de vorige nieuwsbrieven lezen.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van VZW Steuncomité Chiro Jowen

Sven Billiet
Wim Billiet
Bart De Wit
Kristien De Wit
Ludo De Wit
Michael Ooms
Mark-Filip Pauwels
Joni Staljanssens