Nieuwsbrief 2 nieuwe lokalen: november 2009

Beste chiro-ouders, vrienden en sympathisanten,

Wij hebben deze zomer hard gewerkt aan het belangrijkste project van onze vzw, namelijk: bouwen van nieuwe chirolokalen. Wat dit harde werk concreet inhoudt, delen we graag met u:

Bouwaanvraag

Op 28 september 2009 dienden wij een officiële bouwaanvraag in bij de Stad Antwerpen. De plannen werden getekend door stagiair - architect en bestuurslid Joni Staljanssens. De finishing touch werd uitgevoerd door het architectenteam Gonzalez - Van den Abbeele, (Sint-Sebastiaanstraat 32, Wilrijk) waarvoor onze oprechte dank.

Een goedgekeurde bouwaanvraag is absoluut noodzakelijk voor ons subsidiedossier bij de Stad Antwerpen, Toerisme Vlaanderen en andere instanties. In een latere fase is deze bouwvergunning natuurlijk ook noodzakelijk om te kunnen bouwen. Het plan van de bouwaanvraag kunt u terugvinden op onze website: www.jowen.be/lokalen

Renovatie meisjes lokalen

Afgelopen maanden hebben wij gedurende 3 werkdagen de meisjeslokalen een opknapbeurt gegeven. Zo werd bijvoorbeeld de achtergevel opnieuw afgeschuurd en behandeld met impregnerende verf.

De kopse gevel langs de Neerlandweg, kreeg ook een grondige renovatie. In vroegere jaren had men deze gevel beschermd met een roofing laag, welke nu volledig verduurd was. Daarom hebben wij de roofing vervangen door een beschermlaag van plexiglas. Deze werd gesponsord door de firma Jambers. Gelijktijdig hebben we ook de lichtpaal vervangen, waar een halogeenspot aan gemonteerd is. De oude paal was overduidelijk versleten. Tot slot werd ook een stukje roofing op het dak heraangelegd. De hele muur en het dak zijn nu perfect waterdicht en kunnen er weer tegen.

[Werken aan de kopse gevel langs de Neerlandweg]

Op vraag van de leiding werden de voegen tussen de ramen en het hout opnieuw opgevuld met een siliconenlaagje. Sommige ramen stonden letterlijk te trillen in hun raamkader.

[Sven werkt aan de elektriciteit]

Elektrische werken

De Stad Antwerpen organiseert dit jaar bij alle Antwerpse jeugdverenigingen een keuring van de elektrische installaties. Ook onze lokalen werden gekeurd door een officieel bureau. Deze keuring vond plaats op 25 juni '09. Er waren enkele opmerkingen, maar niets onoverkomelijk. Wij hebben tijdens de werkdagen de nodige aanpassingen aangebracht, onder het toeziend oog van onze professionele elektrische ingenieurs, Wim Billiet en Michael Ooms.

Werkdagen

Zoals reeds vermeld organiseerden wij de afgelopen maanden 3x een werkdag op de chiro. Slechts 1x hebben wij daarvoor beroep gedaan op uw hulp. De overige keren vonden wij dat er niet genoeg werk was om extra hulp in te roepen.

Toch zal dit in de toekomst wel vaker gebeuren! Wegens beperkte financiële middelen zullen wij nog vaker zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Wij hopen daarbij te mogen rekenen op uw hulp!

Indien u interesse hebt om te helpen tijdens een werkdag, of vooraf tijdens de voorbereidende planningen, mag u ons altijd aanspreken / bellen. Of u kan ons hier uw gegevens doorgeven.

Geen paniek, voor de werkdag, gaan we u niet onmiddellijk bellen, maar we willen alvast weten op wie we kunnen rekenen als het zover is! Ter info geven we mee dat iedereen die komt helpen verzekerd is door de verzekering van Chiro Nationaal.

Bij deze nogmaals onze dank aan Alain Vernieuwen (papa van Rosalie), voor zijn enthousiaste hulp op onze 'open' werkdag!

AG Vespa

De grond , het chiroterrein, waarop we zullen bouwen, is eigendom van de Stad Antwerpen. AG Vespa beheert in opdracht van de Stad deze grond. Met hen zijn we aan het onderhandelen over een contract met recht van opstal van 50 jaar. Dit wil zeggen dat wij voor een periode van 50 jaar eigenaar worden van deze grond. In sommige subsidie dossiers is het noodzakelijk om een eigendomsakte te kunnen voorleggen. Het proces duurt langer dan verwacht, maar wij hopen dat het contract voor het einde van het jaar in orde kan zijn.

Jeugdverblijfcentrum: de Jowen

Zodra de nieuwe lokalen afgewerkt zijn, zullen zij verhuurd worden aan andere jeugdgroepen. Hiervoor hebben wij alvast een principiële erkenning gekregen van Toerisme Vlaanderen. Ons jeugdverblijfcentrum zal de naam 'de Jowen' krijgen. Nu wachten we nog vol spanning af of ook onze subsidieaanvraag bij Toerisme Vlaanderen wordt goedgekeurd.

Sponsors

Wij danken Atab voor de gesponsorde dakmaterialen. Dankzij hen kunnen we nu terug droog naar het toilet gaan en kan ook de opslagruimte in het stenen gebouw terug gebruikt worden. Hier hebben wij in onze vorige nieuwsbrief uitvoerig gesproken.

Ook Jambers nv moet hier terecht vernoemd worden. Zij leverden niet alleen het plexiglas voor de nieuwe muurafwerking. Ook voor de elektrische materialen konden wij op hun sponsoring rekenen.

Voor deze beide firma’s onze oprechte dank!

Indien u of uw werkgever ons eventueel zou willen / kunnen sponsoren, mag u altijd vrijblijvend contact opnemen met Bart De Wit (0473/461.800, bart [dot] dewit [apestaart] jowen [dot] be).

Spaanse avond

27 februari 2010 wordt u uitgenodigd op onze Spaanse Avond.

Net zoals vorig jaar gaan de opbrengsten van deze Spaanse Avond rechtstreeks naar de bouw van de nieuwe lokalen. De organisatie ligt in de handen van een team, samengesteld uit leden van de vzw, de leiding, enkele oud-leiding en vanzelfsprekend onze trouwe koks Fred en Manuella.

Fiscaal aftrekbare giften inkomsten 2009 aanslagjaar 2010

U kan ons ook rechtstreeks helpen door een gift over te maken. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt hiervoor in 2010 een attest.

Een fiscaal aftrekbare gift overmaken doet u als volgt:

U stort een bedrag van minimum 30 euro op rekening

  • 000-0150728-87
  • VZW Chirojeugd Vlaanderen
  • Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

Met de mededeling:

  • Gift bouwproject Chiro JOWEN AJ/0408
  • (Deze vermelding is zeer belangrijk. Het rekeningnummer is dit van chiro Nationaal, dit nummer bepaalt aan wie zij de gift doorstorten)

Voorbeeld:

U stort 50 euro en hebt een gemiddeld belastingstarief (aanslagtarief) van 45%. U betaalt slechts 27,5 euro en de resterende 22,5 euro wordt door de fiscus gesponsord. (Dit is een louter indicatieve berekening. Voor een gedetailleerde berekening raden wij u aan een boekhouder/fiscalist of uw lokale belastingskantoor te consulteren.)

Natuurlijk zijn ook giften van minder dan 30 euro van harte welkom!

Deze zijn weliswaar niet fiscaal aftrekbaar, maar worden daarom zeker niet minder gewaardeerd! Deze kan u storten via:

  • 979-3379245-61
  • Vzw Steuncomité Chiro Jowen
  • Kleine Doornstraat 160, 2610 Antwerpen

Wij danken u alvast voor alle steun, op welke manier dan ook, en horen het graag indien u vragen/opmerkingen/suggesties/… heeft!

Op www.jowen.be/lokalen proberen we ook alle info over de lokalen te plaatsen. Hier kan u ook de vorige nieuwsbrief lezen die hoogstwaarschijnlijk door technische problemen niet is aangekomen.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van VZW Steuncomité Chiro Jowen

Sven Billiet

Wim Billiet

Bart De Wit

Kristien De Wit

Ludo De Wit

Michael Ooms

Mark-Filip Pauwels

Joni Staljanssens