Inschrijven

Voor onze dagelijkse werking vragen we een jaarlijkse bijdrage. Enkele keren komen proberen mag steeds zonder inschrijving!
De bijdrage dekt verzekering, onderhoud en verwarming van de lokalen, aankoop van spelmateriaal,… Tevens is het belangrijk om ons goed te laten verzekeren tegen ongevallen en brand. (Meer informatie over onze ongevallenverzekering vindt u op de verzekeringenpagina’s (externe link)). Een koekje en drankje om 16u zijn hier niet bij inbegrepen.
Daarnaast trekken we ook elk jaar foto’s, indien u niet wil dat deze op de site komen te staan vragen wij u vriendelijk ons een seintje te geven.

Dit inschrijvingsgeld mag gestort worden op rekening van Chiro Jowen:

BE20 0682 1643 9056
met vermelding van de naam van het kind en de afdeling

Het lidgeld bedraagt 60 Euro. Om chirogezinnen tegemoet te komen in de kosten, gaat er 5 euro af in
het geval van een tweede kind. En nogmaals 5 euro voor een derde kind enzovoort

Volgende gegevens hebben we nodig om uw kinderen in te schrijven. Onze inschrijving gebeurt bij Chiro Nationaal, dus zenden we deze gegevens aan hen door. De gegevens worden nergens anders doorgegeven.

Inschrijvingsformulier

Enkel nieuwe leden moeten zich inschrijven. Gelieve zich enkel in te schrijven voor het werkingsjaar waarin je naar de chiro komt.